Brugsbetingelser

Vigtige juridiske oplysninger

Dette websted drives og vedligeholdes af Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Tyskland. Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, må du ikke tilgå dette websted eller siderne på det (herefter kaldet "websted").

Brug af indhold

Indholdet på dette websted er udelukkende beregnet til orientering. Offentliggørelse af indhold og adgang til dette websted udgør ikke, hverken udtrykkeligt eller underforstået, levering af tjenester eller produkter fra Allianz Global Investors (AllianzGI) eller deres associerede selskaber. Oplysninger om finansielle produkter eller tjenester er kun tilgængelige via de respektive selskaber i AllianzGI-koncernen.

Copyright

Alt indhold på dette websted tilhører Allianz Global Investors GmbH, deres direkte eller indirekte datterselskaber (herefter samlet kaldet "AllianzGI-koncern") eller tredjeparter og er beskyttet af gældende copyrightlovgivning, og alle rettigheder forbeholdes. Alle rettigheder på siderne, webstedsindholdet og arrangementet tilhører AllianzGI-koncernen og deres licenshavere. Det er ikke tilladt at sælge, distribuere, udgive, udsende, cirkulere eller kommercielt udnytte webstedsoplysningerne på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra AllianzGI-koncernen. Downloads eller kopiering på anden måde fra webstedet udgør ikke overførsel af ejerskab af software eller materiale til Dem. De må ikke gengive (helt eller delvist), transmittere (elektronisk eller på anden måde), redigere, fremvise, efterlevere, licensere, linke eller på anden vis bruge dette websted til offentlige eller kommercielle formål uden forudgående tilladelse fra AllianzGI-koncernen.

Intet på dette websted skal opfattes som tildeling af en licens eller ret til at bruge billeder, varemærker, servicemærker eller logoer, som alle tilhører AllianzGI-koncernen. AllianzGI-koncernen forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til deres ophavsretligt beskyttede oplysninger eller materiale på dette websted og håndhæver sådanne rettigheder i henhold til gældende copyright- og varemærkelovgivnings videste omfang.

Ingen tilbud

Intet heri udgør et tilbud, en opfordring eller en anbefaling vedrørende investeringsforvaltningstjenester eller tilbud om at sælge eller opfordring til et tilbud om at købe værdipapirer. Desuden tilbydes eller sælges sådanne tjenester eller værdipapirer heller ikke i jurisdiktioner, hvor sådanne tilbud, opfordringer, leveringer eller salg ville være ulovlige. Enhver potentiel investor skal sikre sig, at en investering i et produkt fra AllianzGI-koncernen er lovligt i henhold til reglerne og bestemmelserne i investorens eget hjemsted.

De angivne oplysninger er udelukkende til orientering, og investorer skal selv afgøre, om en bestemt tjeneste eller et bestemt produkt egner sig til deres specifikke investeringsbehov. Der henvises til tilbudsdokumenter for at få yderligere oplysninger om specifikke produkter. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Disse oplysninger er ikke tænkt som og skal ikke opfattes som juridisk eller skattemæssig rådgivning.

Visse af de udsagn, der er indeholdt heri, kan være udsagn vedrørende fremtidige forventninger og andre fremadskuende udsagn, der er baseret på ledelsens aktuelle synspunkter og formodninger og involverer kendte og ukendte risici og usikkerheder, som kan medføre, at faktiske resultater, performance eller begivenheder afviger markant fra dem, der er udtrykt eller underforstået i disse udsagn. Ud over udsagn, der er fremadskuende i kraft af deres sammenhæng, identificerer udtryk som "kan, vil, bør, forventer, planlægger, har til hensigt, forudser, tror, mener, skønner, forudsiger, potentiel eller fortsæt" og lignende udtryk fremadskuende udsagn.

De emner, der beskrives heri, kan også medføre risici og usikkerheder, som til enhver tid beskrives i Allianz SE's dokumentation hos USA's Securities and Exchange Commission (SEC). Selskabet påtager sig intet ansvar for at opdatere eventuelle fremadskuende oplysninger, der er indeholdt heri.

Oplysningerne på dette websted beskriver AllianzGI-koncernen som helhed, og de beskrevne produkter, tjenester, værdipapirer og finansielle instrumenter er muligvis ikke tilgængelige eller egnede for Dem.

Investeringer

Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater. Investeringernes værdi og indtægterne fra dem kan falde såvel som stige, og der er ingen garanti for, at De får Deres oprindeligt investerede beløb tilbage. Hvis investeringer indebærer valutaeksponering, kan bevægelser i valutakurser få investeringens værdi til at stige eller falde. Ved visse investeringer skal De være opmærksom på, at der ikke findes noget anerkendt marked for dem, og at det derfor kan være vanskeligt at handle med dem eller indhente oplysninger om deres værdi eller omfanget af de risici, de eksponeres for. Skattefordele, der er nævnt på webstedet, kan ændre sig, og deres tilgængelighed og værdi afhænger af Deres individuelle omstændigheder.

Nøjagtighed

Selvom AllianzGI-koncernen har udvist almindelig opmærksomhed for at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte, fremsætter AllianzGI-koncernen eller deres samarbejdspartnere ingen erklæringer eller garanti (herunder erstatningsansvar over for tredjeparter), det være sig udtrykkeligt eller underforstået, angående disse oplysningers nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Holdninger og andet indhold på webstedet leveres af AllianzGI-koncernen udelukkende til personlig brug og orientering og kan ændres uden varsel. Intet indhold på dette websted udgør investeringsrådgivning, juridisk rådgivning, skatterådgivning eller anden rådgivning, og man bør ikke bruge det som grundlag for at foretage investeringer eller træffe andre beslutninger. De bør søge relevant og specifik professionel rådgivning, inden der træffes investeringsbeslutninger.

Ingen garanti

Oplysningerne og holdningerne, der findes på dette websted, inklusive hyperlinks eller henvisninger til andre websteder, leveres i forhåndenværende stand uden garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, i det videst mulige omfang gældende lov tillader det. AllianzGI-koncernen garanterer ikke oplysningernes tilstrækkelighed, nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed på webstedet og fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl eller udeladelser på webstedet. De er ansvarlig for at vurdere tilstrækkeligheden, nøjagtigheden, pålideligheden og fuldstændigheden af det indhold, der er tilgængeligt på webstedet. AllianzGI-koncernen påtager sig desuden intet ansvar for og giver ingen garantier for, at funktioner indeholdt på webstedet kører uden afbrydelser eller fejlfrit, at fejl vil blive korrigeret, eller at dette websted eller de servere, der gør det tilgængeligt, er fri(t) for virusser eller andre skadelige komponenter.

Ansvarsbegrænsning

Vores ansvar er begrænset til tilfælde med forsæt og grov forsømmelse. Intet i nærværende brugsbetingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for (a) dødsfald eller personskader som følge af forsømmelse, (b) bedrageri eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro eller (c) ethvert ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

Offentliggørelse af oplysninger om vores fonde

Vi tilbyder omfattende information om AllianzGI-koncernens produktudvalg på dette websted. Yderligere oplysninger er kun tilgængelige på anmodning og i overensstemmelse med vores interne retningslinjer for offentliggørelse af oplysninger om vores fonde.

Linkede websteder

For nemheds skyld kan nogle hyperlinks eller websteder, der henvises til på webstedet, sende dig videre til tredjeparters websteder, som almindeligvis kan genkendes på domænenavnet i øverste niveau. Vi har ikke undersøgt eller analyseret deres indhold, og vi garanterer ikke oplysningernes tilstrækkelighed, nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed på linkede websteder eller websteder, der henvises til, og vi fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for noget og alt deres indhold.

De er ansvarlig for at vurdere tilstrækkeligheden, nøjagtigheden eller pålideligheden og fuldstændigheden af information eller andet indhold, der er tilgængelig(t) på linkede websteder eller websteder, der henvises til. Et hyperlink til et andet websted forefindes udelukkende for nemhedens skyld og indebærer ikke, at AllianzGI-koncernen støtter eller godkender webstedet eller produkter eller tjenester, webstedet beskriver. AllianzGI-koncernen forbeholder sig ret til at deaktivere ethvert hyperlink eller program, der linker, når som helst.

Oplysninger indsendt af Dem

De bør ikke sende fortrolige eller private oplysninger via webstedet. Alle oplysninger eller alt materiale, der sendes via webstedet, anses for at tilhøre AllianzGI-koncernen. Ved at sende oplysninger eller materiale til os via webstedet, giver De os en ubegrænset, uigenkaldelig licens til at bruge, gengive, fremvise, udføre, redigere, sende og distribuere sådanne materialer eller oplysninger. AllianzGI-koncernen har tilladelse til at bruge ideer, begreber, knowhow eller teknikker, De sender til os via webstedet, til ethvert formål. AllianzGI-koncernen er ikke underlagt nogen forpligtelser til fortrolighed vedrørende indsendte oplysninger, undtagen som aftalt af et selskab i AllianzGI-koncernen, der har en direkte kunderelation, eller på anden måde specifikt aftalt eller krævet af loven.

Lokale juridiske restriktioner

Webstedet er ikke tiltænkt personer i jurisdiktioner, hvor webstedets offentliggørelse eller tilgængelighed (som følge af en persons nationalitet, bopæl eller andet) er forbudt. Personer, for hvem sådanne forbud gælder, må ikke tilgå webstedet.

Rettighedsforbehold

Vi forbeholder os ret til at ændre, redigere, tilføje eller fjerne dele af disse brugsbetingelser når som helst.

Jurisdiktion og vilkårenes uafhængighed

Enhver retssag, der indledes som følge af disse betingelser eller dette websted, skal føres ved, og udelukkende ved, domstole beliggende i München i Tyskland

Hvis det viser sig, at en bestemmelse i disse betingelser ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på de øvrige bestemmelsers gyldighed eller håndhævelse.

Konfliktløsning

AllianzGI er ikke villig eller forpligtet til at deltage i konfliktløsningssager ved et tvistbilæggelsesorgan for forbrugertvister.