Használati feltételek

Fontos jogi információ

A webhely üzemeltetője és karbantartója az Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Németország. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen használati feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor ne nyissa meg a webhelyet és annak egyetlen oldalát sem (a továbbiakban a „Webhely”).

A tartalom felhasználása

A jelen Webhely tartalma kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. A tartalmak elhelyezése és a Webhely elérése sem kifejezett, sem vélelmezett módon nem minősül szolgáltatásnyújtásnak vagy termékértékesítésnek az Allianz Global Investors (AllianzGI) vagy annak leányvállalatai részéről. A pénzügyi termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információk kizárólag az AllianzGI Group megfelelő vállalatán keresztül érhetőek el.

Szerzői jog

A Webhely teljes tartalma az Allianz Global Investors GmbH, a közvetett vagy közvetlen leányvállalatai (a továbbiakban együttesen az „AllianzGI Group”) vagy harmadik felek tulajdonát képezi, és az alkalmazandó szerzői jog védi teljes jogfenntartással. Az oldalakkal, a Webhely tartalmával és elrendezésével kapcsolatos minden jog az AllianzGI Group és a licencbeadóinak tulajdonát képezi. Tilos a Webhelyen lévő információk értékesítése, terjesztése, közzététele, sugárzása, forgalomba hozatala vagy felhasználása kereskedelmi haszonszerzés céljából bármilyen módon az AllianzGI Group kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A szoftverekhez vagy anyagokhoz kapcsolódó jogok nem ruházódnak át Önre a Webhelyről való letöltéssel vagy más módon való másolással. Tilos a webhely sokszorosítása (részben vagy teljes egészében), továbbítása (elektronikus úton vagy más módon), módosítása, megjelenítése, ismételt közlése, licencbeadása, hivatkozása vagy más módon történő felhasználása nyilvános vagy kereskedelmi célokra az AllianzGI Group előzetes engedélye nélkül.

A Webhelyen semmi nem értelmezhető úgy mint licenc, engedély vagy jog megadása az ott szereplő képek, kereskedelmi védjegyek, szolgáltatási védjegyek vagy logók felhasználására; ezek mindegyike az AllianzGI Group tulajdonát képezi. Az AllianzGI Group minden jogot fenntart a Webhelyen szereplő védett információkkal és anyagokkal kapcsolatban, és ezeket a jogokat az alkalmazandó szerzői jogi és védjegyjogi törvények által megengedett legteljesebb mértékben érvényre juttatja.

Ajánlattétel kizárása

A jelen feltételekben semmi nem minősül befektetéskezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlat- vagy javaslattételnek, illetve értékpapír értékesítésére vonatkozó ajánlattételnek vagy értékpapír megvételére vonatkozó felhívásnak. Ilyen szolgáltatások nem nyújthatók, illetve értékpapírok nem kínálhatók vagy értékesíthetők olyan joghatóságban, ahol az ilyen ajánlat, felhívás, szolgáltatásnyújtás vagy értékesítés törvénytelennek minősülne. Az esetleges befektetőknek meg kell győződniük arról, hogy az AllianzGI Group termékeibe történő befektetésük az állandó lakhelyükön érvényes szabályok és rendeletek szerint engedélyezettek.

A jelen dokumentumban szereplő információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és a befektetőknek saját maguknak kell megállapítaniuk, hogy egy adott szolgáltatás vagy termék megfelel-e a befektetési igényeiknek. Az egyes termékekről részletesebben a terméktájékoztatókból tájékozódhat. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket. A jelen információknak nem célja a jogi vagy adótanácsadás, ezért nem is értelmezhetők akként.

A jelen dokumentum a jövőbeni várakozásokra vonatkozó kijelentéseket és más, jövőt érintő állításokat tartalmazhat, melyek a menedzsment aktuális nézeteit és feltételezéseit tükrözik, és olyan ismert és ismeretlen kockázatokat és bizonytalanságokat foglalhatnak magukban, amelyek miatt a tényleges eredmények, a teljesítmény vagy az események lényegesen eltérhetnek az ezekben a kijelentésekben és állításokban megfogalmazottaktól vagy sugalltaktól. A kontextusuk miatt a jövőt érintő állítások mellett a következő és ezekhez hasonló kifejezések és azok különböző ragozott alakjai is a jövőt érintő állításoknak minősülnek: talán, lehet, lesz, várhatóan, tervez, szándékában áll, előre jelez, vél, hisz, gondol, becsül, lehetséges, esetleges és továbbra is.

A jelen dokumentumban tárgyaltak az Allianz SE által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapírpiaci és Tőzsdefelügyelete számára rendszeresen küldött anyagokban leírt kockázatokat és bizonytalanságokat is érinthetnek. A vállalat semmilyen felelősséget nem vállal a jelen dokumentumban szereplő, jövőt érintő állítások frissítéséért.

A Webhelyen szereplő információk az AllianzGI Group egészére vonatkoznak, ezért előfordulhat, hogy az ott bemutatott egyes termékek, szolgáltatások, értékpapírok és pénzügyi eszközök az Ön számára nem érhetők el vagy nem megfelelőek.

Befektetések

A múltbeli teljesítmény nem jelent feltétlenül garanciát a jövőbeli teljesítményre. A befektetések értéke és az abból származó bevétel nőhet és csökkenhet is, és az is előfordulhat, hogy teljesen elveszíti az eredetileg befektetett összeget. Ha a befektetések devizakitettséggel járnak, a devizaárfolyam változása miatt a befektetés értéke nőhet és csökkenhet is. Egyes befektetések esetén tudatában kell lennie annak, hogy nincs elismert piacuk, ezért nehéz lehet velük kereskedni vagy információt beszerezni az értékükről vagy a kockázatokról, amelyeknek ki vannak téve. A Webhelyen hivatkozott adókedvezmények változhatnak, és az elérhetőségük és értékük az Ön egyedi körülményeitől függenek.

Megbízhatósággal kapcsolatos felelősség kizárása

Habár az AllianzGI Group minden észszerűen elvárható intézkedést megtett azért, hogy a Webhelyen szereplő információk pontosak legyenek, az AllianzGI Group és annak szerződéses partnerei semmilyen, sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát nem vállalnak (ideértve a harmadik személyekkel szembeni felelősséget is) azok pontosságáért, megbízhatóságáért vagy teljességért. A Webhelyen szereplő véleményeket és egyéb tartalmakat az AllianzGI Group kizárólag személyes felhasználásra és tájékoztatási célból nyújtja, és azok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Webhelyen semmi nem minősül befektetési, jogi, adó- vagy egyéb tanácsadásnak, és nem szabad azokra hagyatkozni befektetési vagy egyéb döntések meghozatalakor. A befektetési döntések meghozatala előtt kérjen az adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó tanácsot egy szakértőtől.

Garanciavállalás kizárása

A Webhelyen szereplő információk és vélemények, ideértve a Webhely más oldalaira vagy más webhelyekre mutató hivatkozásokat is, mindenkori megtekintett állapotukban elérhetők, bármilyen jellegű, kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben. Az AllianzGI Group nem vállal garanciát a Webhelyen szereplő információk megfelelőségére, pontosságára, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan, és kifejezetten kizár minden felelősséget a Webhelyen található esetleges hibákkal vagy hiányosságokkal kapcsolatban. Ön a felelős a Webhelyen elérhető bármilyen információ vagy tartalom megfelelőségének, pontosságának, megbízhatóságának és teljességének megítéléséért. Az AllianzGI Group ezenkívül semmilyen felelősséget és garanciát nem vállal a Webhely és a funkcióinak szünet- és hibamentes működéséért, a hibák kijavításáért, vagy hogy a Webhely vagy az azt működtető kiszolgálók vírustól vagy más kártékony összetevőtől mentesek lesznek.

A felelősség korlátozása

A felelősségünk a szándékos és súlyos gondatlanságra korlátozódik. A jelen használati feltételek egyetlen rendelkezése sem zárhatja ki vagy korlátozhatja a felelősségünket a következő esetekben: (a) gondatlanság miatt okozott haláleset vagy személyi sérülés, (b) csalás vagy csalárd félrevezetés, vagy (c) az alkalmazandó jogszabályok alapján nem kizárható vagy nem korlátozható felelősségek.

Az Alapjainkról szóló tájékoztatók közzététele

A Webhelyen teljes körű információval szolgálunk az AllianzGI Group által kínált termékválasztékról. További információ kizárólag kérésre és az Alapjainkról szóló tájékoztatók közzétételére vonatkozó belső irányelveinkkel összhangban kapható.

Hivatkozott webhelyek

A Webhelyen található, más webhelyekre mutató hivatkozások az Ön kényelmét szolgálva harmadik felek olyan webhelyeire irányíthatják Önt, amelyek általában a felső szintű tartománynevük alapján beazonosíthatók. Ezek tartalmát nem vizsgáltuk vagy elemeztük, és nem vállalunk garanciát a hivatkozott webhelyeken szereplő bármely információ megfelelőségéért, pontosságáért, megbízhatóságáért vagy teljességéért, és kifejezetten kizárunk bármilyen felelősséget ezek teljes tartalmával kapcsolatban.

Ön a felelős a hivatkozott webhelyeken elérhető bármilyen információ vagy egyéb tartalom megfelelőségének, pontosságának, megbízhatóságának és teljességének megítéléséért. Egy másik webhelyre mutató hivatkozás kizárólag kényelmi célokat szolgál, és nem jelenti azt, hogy az AllianzGI Group támogatja vagy helyesli az adott webhelyet vagy a rajta bemutatott bármely terméket vagy szolgáltatást. Az AllianzGI Group fenntartja a jogot, hogy bármikor megszüntesse bármelyik hivatkozást vagy hivatkozó programot.

Ön által beküldött információk

Ne küldjön be semmilyen bizalmas vagy védett információt a Webhelyen keresztül. A Webhelyen keresztül beküldött információkat és anyagokat az AllianzGI Group tulajdonában lévőknek tekintjük. Azzal, hogy bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk a Webhelyen keresztül, korlátlan és visszavonhatatlan engedélyt ad ezen anyagok és információk felhasználására, sokszorosítására, megjelenítésére, lejátszására, módosítására, továbbítására és terjesztésére. Az AllianzGI Group bármilyen célból szabadon felhasználhatja az Ön által a Webhelyen keresztül nekünk elküldött ötleteket, fogalmakat, tudásanyagot és módszereket. Az AllianzGI Groupot semmilyen titoktartási kötelezettség nem terheli a beküldött információkkal kapcsolatban, kivéve az AllianzGI Group egy ügyféllel közvetlen kapcsolatot ápoló, és titoktartást vállaló leányvállalatát, vagy amennyiben azt kifejezetten vállaljuk vagy a jogszabályok megkövetelik.

Helyi jogi korlátozások

A Webhely célközönségébe nem tartoznak bele az olyan joghatóságban tartózkodó személyek, ahol (az adott személy nemzetisége, lakóhelye miatt vagy más okból) a Webhely közzététele vagy rendelkezésre bocsátása tilos. Azok a személyek, akikre az előbbiekben említett tiltás vonatkozik, nem látogathatják meg a Webhelyet.

Jogfenntartás

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen felhasználói feltételeket bármikor megváltoztathassuk, módosíthassuk, kiegészíthessük vagy annak bármely részét törölhessük.

Joghatóság, elválaszthatóság

A jelen használati feltételekből vagy Webhelyből adódó bármely per kizárólag a németországi München bíróságai előtt folytatható le.

Amennyiben a jelen használati feltételek bármely rendelkezése ki nem kényszeríthetőnek bizonyul, az a többi rendelkezés érvényességét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

Jogviták rendezése

Az AllianzGI nem hajlandó és nem köteles részt venni fogyasztói jogviták rendezésére hivatott szerv előtt lefolytatott vitarendezési eljárásban.