Sekretess

Allianz Global Investors GmbH anser att sekretess är en grundläggande del av affärsrelationen med investerarna. Därför är det viktigt för Allianz Global Investors GmbH att värna om sekretess, integritet och säkerhet avseende investerarnas personliga information.

När investerarna delges information om produkter och tjänster kan Allianz Global Investors GmbH erhålla icke-offentliga uppgifter om dem. 'Icke-offentlig personlig information' är vanligen identifierbar ekonomisk information om investerare. Med avseende på privata investerare kan sådan information till exempel omfatta uppgifter om bankkonto (som till exempel kontoställning och kontots transaktionshistorik). Sådan icke-offentlig personlig information kan härröra från olika källor, däribland, men inte begränsat till, ansökningsformulär, muntlig och skriftlig korrespondens (däribland korrespondens i elektronisk form), transaktioner initierade av investerare och/eller data som insamlats på denna webbplats.

Allianz Global Investors GmbH yppar inte icke-offentlig personlig information till tredje part, utom när det medges i tillämpliga lagar och bestämmelser. Allianz Global Investors GmbH förbehåller sig särskilt rätten att yppa sådan information till lagstiftare eller tillsynsmyndighet om det krävs enligt lag. Dessutom och för att genomföra transaktioner som investerarna begär eller godkänner, kan Allianz Global Investors GmbH yppa den information som insamlas, enligt vad som anges ovan, till andra företag än de egna, vilka utför administrativa tjänster åt Allianz Global Investors GmbH, som till exempel depåbanker, administratörer, registerhållare och överföringsombud. Dessa företag kommer endast att använda denna information för att tillhandahålla tjänster som Allianz Global Investors GmbH har uppdragit åt dem att utföra och de får inte använda eller dela med sig av denna information i något annat syfte.

Tillgången till icke-offentlig, personlig information har begränsats till de personer hos Allianz Global Investors GmbH som har behov av sådan information för att tillhandahålla produkter eller tjänster till investerare. I enlighet med detta bibehåller Allianz Global Investors GmbH strikta, rutinmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda obehörig användning av denna information.

Allianz Global Investors GmbH använder tillfälliga kakor (cookies) för att spara data som rör hanteringen av en användares inloggningssession i webbläsarprogrammets minne på användarens dator. Kaka betyder en lite textfil som lagras på datorns hårddisk av webbläsarprogrammet i denna dator. En sådan fil innehåller information som skickas av webbservern på den webbplats som användaren har besökt. Den information som härleds från temporära kakor gör det möjligt för Allianz Global Investors GmbH att identifiera vilka delar av webbplatsen som verkar dra till sig ett större intresse för användarna. På så sätt kan webbplatsen och den information som lämnas till användarna förbättras. De data som lagras i temporära kakor omfattar inte någon privat information om användaren. De raderas så snart som webbläsare stängs ned. Lägg märke till att de flesta webbläsare inte är inställda på så sätt att de accepterar kakor automatiskt. Användaren kan dock ändra webbläsarens inställningar på sin dator så att det alltid visas meddelanden varje gång besökta webbplatser innehåller kakor.

Frågor som rör Allianz Global Investors GmbH:s sekretesspolicy ska ställas direkt till datasäkerhetsansvarig hos Allianz Global Investors Group, vars kontaktuppgifter anges nedan:

Michaela Klein
c/o Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
phone: +49 (0) 69 2443 1 2478
E-post: privacy@allianzgi.de
Tillbaka till hemsidan
Hemsida