Stopka redakcyjna

Wydawca
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt am Main

Siedziba:
Frankfurt am Main

Nr wpisu do Rejestru Handlowego:
B 9340

Nr identyfikacyjny podatnika VAT:
DE 811 346 312

Sąd lokalny:
Frankfurt am Main

Organ nadzoru:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Dyrektorzy zarządzający:
Thorsten Heymann
Dr. Markus Kobler
Dr. Wolfram Peters
Tobias C. Pross
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner
Andreas Utermann